จีนแก้ไขกฎหมายธุรกิจยาสูบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยคำสั่งคณะรัฐมนตรีซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของรัฐบาลจีนและลงนามโดยนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ซึ่งระบุว่ามีผลบังคับใช้ทันที กฎหมายใหม่นี้จะรวมการควบคุมสินค้าประเภทบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วย เพื่อยกระดับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจีนที่เป็นตลาดยาสูบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีการตั้งบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าของจีนขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้าไปแสวงหาผลกำไรจากตลาดในประเทศที่มีโอกาสสร้างรายได้สูง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้นำตลาดอย่างบริษัทอาร์แอลเอ็กซ์ เทคโนโลยี 

บริษัทอาร์แอลเอ็กซ์ซึ่งมีมูลค่าหุ้นตอนตลาดปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสูงขึ้น 1.8% แถลงในบัญชีผู้ใช้แอพพลิเคชั่นวีแชตอย่างเป็นทางการของบริษัทว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายและปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทตามข้อบังคับ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลของจีนในระบุว่ามีแผนที่จะนำกฎหมายควบคุมการขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใหม่อื่นๆ มาปรับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์สำหรับขายบุหรี่ทั่วไป ซึ่งก่อนหน้านี้ ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าจัดว่าอยู่ใน “พื้นที่สีเทา” กล่าวคือไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล

รัฐบาลจีนสั่งห้ามขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เยาว์ในปี 2561 และห้ามขายสินค้าประเภทนี้แบบออนไลน์ในปีถัดมา ในขณะที่สื่อของรัฐก็ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว